Česká pošta

Seznam českých pošt a PSČ přehledně uspořádaných s možností přesného vyhledávání a přehledného zobrazení na všech platformách
Např Brno, nebo Dlouhá 13, nebo psč 14100
Zadejte město: např Praha 4, nebo ulici: Dlouhá 25 nebo PSČ: 14000
Po zadání 3 znaků Vám začneme napovídat vhodné výsledky!
Česká pošta

Česká pošta, s.p., je státní podnik provozující poštovní služby na území České republiky a se zhruba 31 tisíci zaměstnanci (necelých 30 000 přepočtených zaměstnanců) po skupině Agrofert druhou největší českou firmou podle počtu zaměstnanců.

Česká pošta – služby

Balíkomat
Kromě přijímání, přepravy a doručování poštovních a neadresných zásilek Česká pošta zajišťuje smluvní služby pro jiné podnikatelské subjekty či úřady jako ČSSZ (výplata starobních důchodů), Poštovní spořitelna a ČSOB (pronájem místa pro bankovní služby),[27] Sazka (příjem tiketů, vyplácení výher, prodej losů), Česká pojišťovna (uzavírání smluv)[28], platby prostřednictvím SIPO[29] atd.). Dále Česká pošta hradí náklady na vydávání poštovních známek a uvádí poštovní známky do oběhu[30] (včetně emisního plánu a služeb filatelistům a podobně).

Ministerstvo vnitra připravuje tzv. e-government. Kromě jiných míst (např. samosprávných úřadů) by také pošty sloužily občanům jako přístupová místa elektronické veřejné správy. Notáři a držitel poštovní licence (Česká pošta) by měli na požádání vydávat ověřené výstupy z centrálních státních registrů. Od roku 2007 tak Česká pošta vydává výpisy z katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku a obchodního rejstříku. Na 74 tzv. kontaktních místech České pošty je vydává na počkání, na všech poštách je lze objednat k dodání do vlastních rukou.

Česká pošta provozuje tzv. hybridní poštu; klienti dodávají České poště písemnosti i adresy v datové formě, Česká pošta zajistí tisk písemností, zkompletuje je se správnými obálkami a doručí. Službu využívají zejména velké firmy, které často posílají velké objemy korespondence, např. výpisy z účtů.[32] V roce 2006 začala hybridní pošta sloužit i drobným klientům: zákazník zašle poště e-mail s obrázkem či MMS a ona doručí klasický pohled.