HLEDÁNÍ POŠTY PODLE PSČ

Poštovní směrovací čísla – vyhledávání PSČ dle města, části obce či ulice. Katalog PSČ měst a obcí.
Pro správné vyhledání PSČ je potřeba zadat co nejúplnější adresu. Po zadání prvních 3 písmen vám našeptávač nabídne relevantní PSČ a pošty.
Význam PSČ – poštovních směrovacích čísel

PSČ – poštovní směrovací čísla slouží k jednoznačné identifikaci adresy pro doručení zásilky na správné místo po celé ČR. Správné použití PSČ je důležité kvůli automatizovanému třídění zásilek. PSČ se má ve vnitrostátním poštovním styku uvádět v posledním řádku adresy. Chybějící nebo špatné poštovní směrovací číslo výrazně zvyšuje riziko, že se zásilka nedostane k adresátovi. Poštovní směrovací čísla se používají od roku 1973.

Mnoho obcí má zcela shodný název. Například Dolních Lhot je v ČR osm. Bez použití poštovního směrovacího čísla by tak nebylo vždy možné pouze podle názvu obce určit, kam má být zásilka doručena. U větších obcí lze podle PSČ zjistit, v jaké části obce se adresát nachází. Jednotlivé ulice mohou mít přiřazeno i více než jedno poštovní směrovací číslo. Ulice procházející více městskými částmi (například Vinohradská a Sokolovská ulice v Praze) mají v závislosti na konkrétní adrese různá poštovní směrovací čísla.

Struktura PSČ

Poštovní směrovací číslo se skládá vždy z pěti číslic. První číslice PSČ přibližně odpovídá starému členění Československa na kraje (neplatí to vždy).

1 – PSČ Prahy (+speciální adresy 21xxx a 22xxx)
2 – PSČ Středočeského kraje (od 25xxx)
3 – PSČ Jihočeského a Západočeského kraje
4 – PSČ Severočeského kraje
5 – PSČ Východočeského kraje a části Jihomoravského kraje
6 – PSČ Jihomoravského kraje
7 – PSČ Severomoravského kraje
8 – Bratislava a okolí
9 – Západoslovenský kraj a Středoslovenský kraj (jižní část)
0 – Středoslovenský kraj (severní část) a Východoslovenský kraj

Další číslice PSČ definují obec a případně městskou část obce. Například v Praze druhá číslice poštovního směrovacího čísla odpovídá jednotlivým městským obvodům. PSČ Prahy 10 začíná dvojčíslím 10.