PSČ mimo Českou republiku

Obdobu PSČ v České republice, najdeme mezi celou řadou států. Nejčastěji se používá termín postcode nebo Postal Code. V USA například používají označení ZIP code, v Německu zkratku PLZ. Ve Francii je to opět code postal, ale CEDEX pro firmy. Ve Španělsku a Portugalsku código postal, a v Rusku почтовыйиндекс.

Podoba PSČ v zahraničí

Velmi často je to číselný kód, někdy jsou ale spojovány s písmeny (např. Nizozemsko nebo Kanada). Což umožnuje velké množství kombinací a lze díky tomu přesně určit ulici či dokonce objekt. Slovensko má stejnou podobu PSČ jako v Česku.

Kam umístit zahraniční PSČ v adrese?

V zemích vyjadřující se angličtinou tvoří PSČ poslední řádek adresy, v zemích kontinentální Evropy pak před název obce. V Japonsku, Rusku nebo Číne je zas umísteno na začátek adresy.

Vyhledání konkrétního PSČ

Většina států má on-line databáze, přes které je možné kód vyhledat.


Vybrané vyhledávače PSČ různých zemí

Evropa

Severní Amerika

Jižní Amerika

Austrálie a Oceánie

Asie

Afrika